𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 π‡πˆπ‘πˆππ†!Β 

𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 π‡πˆπ‘πˆππ†!Β 

𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 π‡πˆπ‘πˆππ†!Β 

Katriona is on the lookout for motivated sales assistants with a fashion for passion to join her team!
Sound like you? Phone us on πŸŽπŸπŸ– πŸ’πŸŽπŸ”πŸ πŸ—πŸ•πŸ”πŸ– or emaill your CV to shop@katriona.com